Contact

Contact Formulier

 

Heeft u vragen? Voordat u een afspraak wilt boeken?

Dan kan dit via onderstaand comntact formulier 


Direct zelf een afspraak maken kan via de knop: Afspraak maken


Ook kunt u voor elk gewenst bedrag een cadeaubon kopen, dan pak ik hem feestelijk in.

 
 
 
 
 

Annuleringsvoorwaarden

Heeft u een afspraak staan en wilt u deze verzetten? 

Geen probleem, ik kijk graag met u naar een ander moment, houdt echter wel rekening met de volgende voorwaarden:

1. Gelieve uw afspraak 48 uur van tevoren afzeggen, er worden dan geen kosten in rekening gebracht

    Heeft u een afspraak staan op maandag of op dinsdag? verzet deze dan VOOR het weekend.

2. Zegt u uw afspraak af een dag van tevoren? dan ben ik genoodzaakt om 50% van de behandelkosten in rekening te brengen. 

3. Zegt u uw afspraak af op uw behandeldag dan ben ik genoodzaakt om 100% van de behandelkosten in rekening te brengen

Privacy verklaring Your Beauty & Feet

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Your Beauty & Feet verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Your Beauty & Feet , of om andere reden persoonsgegevens aan Your Beauty & Feet verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

 

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Your Beauty & Feet, Molenstraat 44, 3905 AR Veenendaal.

De salon is bereikbaar via:

telefoon: 06-30971550

of email: info@yourbeautyfeet.nl

 

Welke gegevens verwerkt Your Beauty & Feet met welk doel

2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) Voor- en achternaam, adres en geboortedatum

b) Telefoonnummer en emailadres

c) Formulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens

d) Productgebruik van gegeven behandeling

e) Het afhandelen van uw betaling

 

2.2. Your Beauty & Feet verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a en b) Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:

* contact over het te maken afspraken en de annulering van afspraken

* het reageren op uw vragen of productbestellingen

*het versturen van nieuwsbrieven (mits u hier apart toestemming voor heeft gegeven)

c) Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen te monitoren.

d) De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om inzage te hebben welke producten u eerder heef gebruikt en bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.

e) Your Beauty & Feet is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst

 

2.3. Email berichtgeving:

Your Beauty & Feet gebruikt uw naam en e-mailadres om u een eventuele afspraak herinnering toe te sturen, bij het niet nakomen van een ingeplande afspraak.

 

2.4. Informatie verstrekking aan derden:

Your Beauty & Feet verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Niet- persoonlijke informatie

Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard.

(bv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina’s die u heeft bekeken.)

Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden

Your Beauty & Feet is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van Your Beauty & Feet terecht kwam via de website van een derde.

 

Bewaartermijnen

Your Beauty & Feet verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen.

Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

Beveiligingsmaatregelen

6.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Your Beauty & Feet passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

6.2 Bonnen, facturen en klantenkaarten worden 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.

 

Inzagerecht

7.1. Via de eigenaresse van Your Beauty & Feet kunt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Your Beauty & Feet zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

7.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse van Your Beauty & Feet.

7.3. Indien uw klachten heeft over de wijze waarop Your Beauty & Feet uw gegevens verwerkt of uw verzoeken behandeld, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

7.4. Eventuele vragen en/ of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Your Beauty & Feet

via telefoon: 06-30971550 of email: info@yourbeautyfeet.nl

 

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd.

De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.